Ja està publicada la convocatòria del PREMI ESCOLES VERDES 2023

El Premi Escoles Verdes és un reconeixement públic a les actuacions i projectes d’educació per a la sostenibilitat que duen a  terme els centres educatius que formen part de la Xarxa Escoles Verdes. Tal i com podeu veure en la Resolució de la convocatòria del Premi EV 2023, el premi consisteix en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica per a cadascuna de les  tres categories en què es convoca. Els premis es lliuraran en un acte solemne al novembre de 2023. 

Categories del Premi EV:

 • Trajectòria de millora continuada en el procés d’ambientalització del centre i d’implicació en la millora del seu entorn, amb una dotació de 3.000 euros.
 • Actuació singular dins o fora del centre,  amb una dotació de 1.500 euros.
 • Treball en xarxa, realitzat conjuntament amb altres agents del territori, amb una dotació de 1.500 euros.

US ANIMEM A PARTICIPAR-HI! A continuació podeu veure els vídeos dels centres guardonats amb el Premi EV 2022, i més avall, us expliquem com es presenten les candidatures. 

Premi EV-2022 a l’Actuació singular: Escola Sant Llàtzer

Menció honorífica: Escola Minyons d’Urgell

Premi EV-2022 a la Trajectòria de millora continuada: Escola d’Olvan

Menció honorífica: Llar de Colors

Premi EV-2022 al Treball en xarxa: “Projecte Torrents” de les EV de Valls

Menció honorífica: ITEC Amposta

Com es presenten les candidatures al Premi EV 2023?

 • La presentació de les sol·licituds de les candidatures ha d’anar acompanyada d’una memòria descriptiva de la candidatura on hi constin els mèrits que justifiquen la presentació a aquest Premi. En els següents enllaços podeu descarregar-vos el guió de les memòries:
 • El termini de presentació finalitza el 24 de juliol. Si teniu algun dubte sobre com presentar la vostra candidatura o us sorgeix algun problema en la tramitació, contacteu amb l’Assessoria EV i us donarem un cop de mà! 
 • Les candidatures s’han de presentar a proposta de tercers, és a dir, que la candidatura l’ha de presentar algú que no sigui el mateix centre educatiu i que no tingui cap vinculació jurídica amb el centre educatiu per al qual se sol·licita el premi.

Qui pot presentar la candidatura?

 • Un ens local: en aquest cas, la presentació de les candidatures, junt amb la memòria descriptiva, han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s’han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT. El formulari i la informació sobre aquest tràmit són al web de l’EACAT.
 • Una persona jurídica: en aquest cas, la presentació de les candidatures, junt amb la memòria descriptiva, s’ha de realitzar utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud s’ha d’emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des del portal de tràmits. Cal identificació i signatura electrònica, o en el seu defecte, mitjançant l’eina idCAT.
 • En cas que s’opti per la presentació electrònica, la presentació de les candidatures, junt amb la memòria descriptiva, s’ha de realitzar utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud s’ha d’emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des del portal de tràmits. Cal identificació i signatura electrònica, o en el seu defecte, mitjançant l’eina idCAT.
  • En el cas que s’opti per la presentació presencial, les sol·licituds de les candidatures acompanyades de la memòria descriptiva de la candidatura es poden presentar als serveis centrals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Departament d’Educació o a qualsevol oficina dels seus serveis territorials.
  • En tots dos casos la sol·licitud s’ha d’emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des del portal de tràmits, i en el cas que s’opti per la presentació presencial, un cop registrada la sol·licitud de la candidatura en alguna de les dependències abans indicades, l’han d’enviar, també, en format electrònic a l’adreça electrònica següent: escolesverdes.accioclimatica@gencat.cat