El Distintiu Escola verda

DISTINTIU ESCOLA VERDA

 

El distintiu d’Escola Verda identifica els centres educatius de Catalunya que, voluntàriament, han fet seu el repte de la sostenibilitat i que curs rere curs, fan créixer la seva implicació i assoleixen noves fites.

Cada 4 anys, el Programa Escoles Verdes proposa als centres una avaluació de l’avenç assolit en el procés de millora ambiental en els quatre contextos d’acció: cultura de participació, gestió sostenible del centre, integració de l’educació per la sostenibilitat en el currículum i implicació en la millora de l’entorn.

Aquest procés de reflexió per part del centre, en el qual també es planteja els nous reptes que vol assolir els propers cursos,  expressa el compromís del centre a continuar educant per a la sostenibilitat i culmina  amb la valoració de la renovació del Distintiu.

Aquí podeu descarregar tots els documents que necessiteu per a preparar la renovació del distintiu EV del vostre centre:

Cicle de 4 anys: Autoavaluació i priorització d’objectius 

Cicle de 8 anys: Diagnosi i Pla d’Educació per la Sostenibilitat: PES