El Distintiu Escola Verda

DISTINTIU ESCOLA VERDA

 

El distintiu d’Escola Verda identifica els centres educatius de Catalunya que, voluntàriament, han fet seu el repte de la sostenibilitat i que curs rere curs,  es plantegen i assoleixen noves fites.

Cada 4 anys, el Programa Escoles Verdes proposa als centres un procés de reflexió en el qual  s’avalua l’avenç assolit en els quatre contextos d’acció del programa (cultura de participació, gestió sostenible del centre, integració de l’educació per la sostenibilitat en el currículum i implicació en la millora de l’entorn) i es plantegen els nous reptes que vol assolir els propers cursos.

Aquest procés d’avaluació i millora expressa el compromís del centre a continuar educant per a la sostenibilitat en el marc del Programa Escoles Verdes i culmina amb la renovació del Distintiu d’EV.

Descarregueu-vos els documents de suport i De treball  per a preparar la renovació del distintiu EV del vostre centre: