La Base de Dades d'Escoles Verdes

LA BASE DE DADES D’Escoles Verdes

La Base de dades d’Escoles Verdes és un espai comú on tots els centres de Catalunya que formen part del Programa comparteixen les seves accions i alhora poden nodrir-se de les dels altres: és, per tant, una manera de fer xarxa.

Per les assessories, aquest aplicatiu és una eina de comunicació directa amb els centres, ja que els permet fer el seguiment dels seus plans d’acció anuals i oferir-los un servei d’assessorament adequat a les seves necessitats i interessos.

De cada centre que forma part de la xarxa d’escoles verdes hi trobareu aquesta informació:

  • la Fitxa de centre, on trobareu les seves dades de contacte i altres informacions, com el seu Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PES), que és el document que recull els objectius educatius de cada centre en relació a l’educació per la sostenibilitat,
  • el Pla d’acció anual: amb una fitxa descriptiva de totes i cadascuna de les  accions que es duen a terme al centre.

Si voleu conèixer les accions que es duen a terme a les Escoles Verdes de tot Catalunya, podeu entrar a l’aplicatiu i utilitzar el cercador d’accions, afinant la cerca filtrant les accions per la seva temàtica, tipologia d’acció o altres criteris.