Espais d'intercanvi

Descobreix

Els espais d’intercanvi són trobades presencials o virtuals que tenen com objectiu promoure i afavorir la interrelació i el treball col·laboratiu entre el professorat i l’alumnat de les Escoles Verdes, així com amb els centres de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) de Catalunya i altres xarxes d’àmbit nacional i internacional.

Fòrums d'EV

Trobades d’intercanvi d’experiències entre l’alumnat i el professorat d’escoles verdes

Jornades de professors

Espais d’intercanvi i formació orientats a millorar les competències del professorat en educació per la sostenibilitat

Trobades d'EV escoles bressol

Espais d’intercanvi i formació del professorat de l’etapa educativa de 0-3 anys

TROBADES DE COMITÈS AMBIENTALS

Trobades d’intercanvi entre les ecodelegades i delegats verds de les escoles verdes d’educació secundària

Trobades EV centres educació especial

Espais d’intercanvi i formació del professorat de Centres d’Educació Especial i Unitats d’Educació Especial (SIEI)

CONFINT

La Conferència Internacional Tinguem Cura del Planeta (CONFINT) és un procés global que convida joves de tot el món a reflexionar i actuar per millorar el planeta.

Altres espais d'intercanvi

Trobades Formatives, Simposis, Congressos i altres trobades