Espais d'intercanvi d'Escoles Verdes

ESPAIS D’INTERCANVI D’ev

Els espais d’intercanvi són trobades presencials o virtuals que tenen com objectiu promoure i afavorir la interrelació i el treball col·laboratiu entre el professorat i l’alumnat de les Escoles Verdes, així com amb els centres de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) de Catalunya, i també amb altres xarxes i agents d’àmbit nacional i internacional relacionats amb l’educació i la sostenibiltat.

Fòrums d'EV

Trobades d’intercanvi d’experiències entre l’alumnat i el professorat d’escoles verdes

Jornades de professors

Espais d’intercanvi i formació orientats a millorar les competències del professorat en educació per la sostenibilitat

TROBADES DE COMITÈS AMBIENTALS

Trobades d’intercanvi entre les ecodelegades i delegats verds de les escoles verdes d’educació secundària

ALTRES ESPAIS en els que participem

Conferència Internacional Tinguem Cura del Planeta (CONFINT), Simposis, Congressos i altres trobades d’EV