ETH BÒSC és un projecte internivells de centre que l’escola Ruda de Salardú ha iniciat aquest curs.

Els objectius del projecte són:

  • obrir l’escola a la Natura de l’entorn proper
  • gaudir dels beneficis d’estar en contacte amb la natura.
  • treballar els diversos llenguatges a la natura.
  • conéixer i cuidar l’entorn
  • facilitar aprenentatges vivencials, manipulatius i significatius.
  • permetre i respectar els interessos i ritmes de l’alumnat

Cal desenvolupar una identitat ecodependent i interdependent, una consciència que permeti que sentim i sapiguem que som vida, aire, terra, aigua i foc. I que a més, ser-ho és molt bonic.

Yayo Herrero

Los 5 elementos. Una cartilla de alfabetización ecológica, Ed. Arcadia, novembre 2021

Cada dimecres, els 65 infants del centre van passejant van al bosc del voltant de Salardú, on duen a terme diferents activitats multinivell, en les que grans i petits treballen i aprenen plegats.

Aquestes primeres setmanes de curs, l’activitat s’ha centrat al bosc, i està previst descobrir i treballar també en altres ambients de l’entorn proper, com els prats i el riu.

L’acceptació de les famílies, les mestres i, sobretot, els nens i nenes de l’escola és molt bona!