Durant la setmana de la sostenibilitat els alumnes de CS de l’Escola Bonavista de Bellcaire d’Urgell van reflexionar sobre si el COVID havia estat beneficiós o perjudicial pel medi ambient. Espontàniament, cada alumne es va posicionar en un “bàndol” i es va començar un debat, tot i que de seguida van adornar-se que no tenien prou informació.

Així va sortir la idea que cadascú faria una recerca d’informacions, notícies i evidències que recolzessin la seva posició, i això es va convertir en un petit projecte personal.

Un cop finalitzada la recerca, van redactar-ne les conclusions, i les van presentar. Orgullosos del seu treball, van voler transmetre els seus aprenentatges a la resta de la comunitat educativa. Es van enregistrar les seves conferències i cada alumne va editar la seva exposició afegint imatges, vídeos i subtítols que fessin més dinàmic el reportatge. Finalment es van ajuntar totes les escenes i es va enviar el video a la resta de classes i famílies amb el títol “Reportatge dels efectes del COVID al planeta”.

Per concloure el projecte, van tornar a debatre i van prendre consciència que el canvi d’hàbits de tota la humanitat per protegir-se contra el COVID ha tingut unes repercussions devastadores pel medi ambient, deixant el planeta en una situació encara més crítica de la que ens trobàvem.

Cliqueu la imatge per veure el Reportatge dels efectes del COVID al planeta.