La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d’un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L’objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. Aquest 2020 la setmana tindrà lloc entre el 21 i el 29 de novembre.

Una Setmana Europea per:

  • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa.
  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

Aquesta proposta és una oportunitat única per valoritzar les iniciatives existents o iniciar una nova acció de llarg termini per reduir els residus. Així mateix, la Setmana pretén donar visibilitat a aquelles entitats que tenen un compromís ambiental per prevenir els residus en l’àmbit català i europeu. Aquesta visibilitat s’accentua gràcies a la participació en un esdeveniment comú europeu i simultani en 34 regions que, a més a més, té el suport de la Comissió Europea.

El projecte posa a la disposició dels responsables de projectes un conjunt d’eines de comunicació (cartells, jocs virtuals, joc de l’oca, plafons d’exposició, vídeos, tríptics etc.) en 22 llengües (entre d’altres català, anglès, francès, castellà…) i amb la possibilitat de personalitzar-les. En els següents enllaços teniu tota la informació per a participar com a escola:

Ampliada la data d’inscripció fins el 12 de novembre!

Trobareu tota la informació i el material a: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/