Del 16 al 24 d’octubre tindrà lloc la Setmana Bio a l’escola 2021. La Setmana Bio a l’escola és l’apartat de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica dedicat a la comunitat educativa. El seu objectiu és donar a conèixer la producció agroalimentària i l’alimentació ecològiques en l’entorn educatiu, tant a l’alumnat com a les famílies, mitjançant un programa d’activitats específiques. Al llarg d’aquesta setmana també es lliuraràn els guardons del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica. 

Al web https://setmanabio.cat/ trobareu tota la informació al respecte.

Cada cop hi ha més centres educatius que contemplen la producció i alimentació ecològica i local dins del seu currículum docent, ja sigui a través de l’hort escolar, d’un projecte educatiu o matèria concreta d’estudi, de la realització de treballs o materials educatius específics, a través de la cuina del centre i del menjar que s’ofereix a l’alumnat, d’una visita a una finca o granja agropecuària, etc. La producció agroalimentària és una temàtica absolutament bàsica en el procés d’educació i coneixement del món que ens envolta, per les seves implicacions en el medi ambient i en la sobirania alimentaria dels pobles.

Si des del vostre centre educatiu ja realitzeu, o esteu interessades en realitzar, qualsevol activitat destinada a reflexionar al voltant de la producció agrària i l’alimentació, el seu impacte i sostenibilitat, i donar a conèixer i promoure la producció i l’alimentació ecològica entre el vostre alumnat (o comunitat educativa en general), us proposem que la inclogueu dins del programa de la Setmana Bio a l’escola.

A mode d’exemple, us proposem algunes de les activitats que podríeu organitzar en el vostre centre:

 • Visualització dels vídeos creats per la Setmana Bio 2020 i la Setmana Bio 2021.
 • Àlbum interactiu. Del camp a la cuina: l’aventura de la producció ecològica.
 • Acte d’entrega del premi escola.
 • Xerrades amb persones productores en ecològic a través d’un servei de videoconferència o bé presencial al centre educatiu.
 • Visites als projectes productius de persones productores de la zona.
 • Tallers amb productes ecològics.
 • Treballs relacionats amb l’hort de l’escola.
 • Introduir activitats i aliments ecològics al menjador de l’escola.

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica es celebrarà del 16 al 24 d’octubre de 2021 i l’organització d’activitats anirà condicionades al compliment dels següents requisits:

 • Cada centre o entitat ha d’organitzar les activitats que es volen portar a terme.
 • Totes les activitats han d’incloure continguts relacionats directa o indirectament amb la producció i l’alimentació ecològica.
 • Si les activitats impliquen explotacions o empreses d’aliments ecològics, aquestes hauran de comptar amb el corresponent certificat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
 • Quan les activitats impliquin la utilització, venda o consum d’aliments ecològics, aquests hauran d’estar certificats pel CCPAE o per qualsevol altra entitat reconeguda de certificació de productes ecològics.
 • En el cas de que l’activitat ho requereixi, tenir coberta la corresponent assegurança i disposar de tots els permisos preceptius per al normal desenvolupament de l’activitat, segons escaigui.

Per facilitar-vos l’elaboració de material informatiu o promocional de les activitats dins del programa de la Setmana Bio a l’escola, us oferim una sèrie de materials gràfics que podeu utilitzar, adaptant-los a la vostra activitat.

 

On puc trobar material divulgatiu relacionat amb la producció ecològica?

Podeu trobar materials d’interès, a l’hora d’organitzar algunes d’aquestes activitats, en el següent enllaç:

També podeu trobar recursos en línia en el següent enllaç: