10532270889?profile=RESIZE_710x

Fa 50 anys que la ONU va crear el PNUMA (Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient), en la primera conferència d’Estocolm. Aquesta conferència va tenir per lema “Una sola Terra“, i aquest és títol de la campanya d’enguany pel Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny. Aquest dia es preten que les persones reflexionem sobre el nostre impacte sobre el planeta i com podem millorar la nostra relació amb el medi.

En aquesta convocatòria es vol fer èmfasi en l’emergència climàtica, i en la necessitat de viure de forma sostenible repensant la manera que tenim d’usar l’energia, de desplaçar-nos, de comerciar, d’alimentar-nos… i sobre com protegim la biodiversitat que ens sustenta.

Us oferim una sèrie de recursos que podeu utilitzar al vostre centre escolar per a treballar la problemàtica ambiental i la construcció de solucions, fomentant la comprensió de l’entorn, el pensament crític i creatiu:

RECURSOS PER A FER ACTIVITATS:

 • 10532267282?profile=RESIZE_584xUna casa per viure-hi: activitat a partir de 12 anys, de 30-40 minuts que ens ajuda a comprendre que l’hàbitat de l’espècie humana és tota la terra; reflexionar sobre l’origen dels recursos vitals (aigua, aliments, energia) que fem servir cada dia: reconèixer la transcendència de la conservació dels recursos naturals i de les bones condicions dels sistemes ecològics del planeta per a la nostra supervivència i qualitat de vida.
 • 11 curmetratages sobre el medi ambient (Fundesplai): curtmetratges que permetran que les teves explicacions sobre la problemàtica mediambiental sigui més entenedora, i es pugui crear un debat posterior per tal d’ampliar els coneixements i opinions. Realitzar activitats en les quals es pugui potenciar l’esperit crític dels infants i joves és crucial per formar part d’una societat més justa.
 • 5 calculadores de petjada ecològica (Fundesplai): la pettjada ecològica es calcula a partir de la quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle provocades de forma directa o indirecta com a conseqüència d’una activitat o infraestructura humana. Es mesura a partir de les tones de CO2 que es desprenen d’aquesta activitat, i és un indicador de la superfície del sòl que cada persona necessita per obtenir els recursos que consumeix i assimilar els residus que genera. Però per arribar a aquest número simbòlic s’han de recollir bé les dades i realitzar alguns càlculs. Avui dia ja hi ha calculadores força precises que fan aquests càlculs a partir de qüestionaris sobre els nostres hàbits de consum, això ens ajuda a ser conscients de l’impacte que té el nostre estil de vida sobre el planeta i adonar-nos de què podríem fer per dur una vida més sostenible

GUIES EDUCATIVES SOBRE CANVI CLIMÀTIC

 • 10532268871?profile=RESIZE_710xA partir de 3 anys:
  • El nostre planeta, els nostres drets: Guia UNICEF sobre educació, drets de la infància i canvi climàtic. Està enfocada a totes les edats: Educació Infantil, Primària i Secundària. Amb una fonamentació teòrica clara i concisa, recursos propis i idees clau a desenvolupar a l’aula. Aborda el canvi climàtic com a part d’un projecte d’educació pels Drets dels Infants.
  • Kioto educa: guia didàctica del programa Kioto Educa de la Junta de Andalucía amb activitats i sensibilització sobre el canvi climàtic i propostes d’acció per la transició energètica. Inclou fitxes de càlcul de la petjada ecològica i elaboració pas a pas d’un pla de reducció d’emissions a les escoles i instituts.
  • Educación ambiental y cambio climàtico: Guia molt complerta amb fonamentació teòrica i recull d’activitats de sensibilització i acció contra el canvi climàtic, elaborada per la Junta de Andalucía. Les activitats poden servir de referència en el moment de realitzar les programacions per al curs vinent.
 • De 3 a 6 anys:
  • El viaje de Kirima: Aquesta és una guia diferent, amb un disseny sorprenent en format web interactiva. Està destinada a nens i nenes de segon cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys). Tot comença amb un conte animat i una cançó que facilitaran la comprensió del canvi climàtic als més petits i petites per fomentar actituds de respecte pel medi ambient
 • A partir de 8 anys:
  • Comprendre el canvi climàtic: document elaborat per la Comunitat Valenciana que recull diversos experiments per treballar el Canvi Climàtic a l’aula STEM. Per exemple, proposen fer experiments per entendre l’efecte hivernacle, l’acidificació de l’aigua, l’absorció de CO2 per part de les plantes o el desgel

 

10532263061?profile=RESIZE_710x