Si el lema de l’any passat, Les nostres solucions són a la natura, ens recordava que som ecodependents i que necessitem la natura per a estar sans i vius, el lema d’enguany, “Som part de la solució”, ens proposa que passem a l’acció per preservar els ecosistemes on vivim i que ens proporcionen aliments, aigua, medecines, roba, combustible, refugi, energia, salut… La biodiversitat també ens aporta xarxes de seguretat per a evitar episodis de zoonosis (enfermetats transmeses per animals) com l’actual crisi de la COVID-19.

Tots i totes tenim molt a fer per a protegir la biodiversitat: podem participar en accions d’identificació d’aquesta biodiversitat i conèixer el valor dels éssers vius que en envolten, però no només això. Quan escollim què consumim (quins aliments, quina quantitat i quin tipus de roba, quina mena de transport fem servir, quins residus generem…) estem donant més o menys opcions a als ecosistemes que ens envolten i, a la fi, a nosaltres mateixos.

Segons l’Informe de l’Estat de la natura a Catalunya 2020“, en els darrers 20 anys les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons dels quals es tenen dades han perdut de mitjana el 25% dels seus individus. Aquesta pèrdua d’individus és superior al 50% en les espècies que viuen en rius, llacs i aiguamolls, al 30% en les d’ambients agrícoles i prats i al 10% en les de boscos i matollars. La pèrdua de biodiversitat i la simplificació de les comunitats aquàtiques s’ha agreujat les darreres dècades per l’expansió d’espècies exòtiques i només s’ha pogut compensar puntualment amb accions de restauració.Al mar, les dades disponibles indiquen una situació també desfavorable.

En general, la problemàtica de la conservació de la biodiversitat a Catalunya és similar a la del conjunt d’Europa. La causa de fons d’aquesta pèrdua de biodiversitat és un model socioeconòmic que intensifica l’obtenció de recursos en determinades àrees i n’abandona d’altres que havien estat utilitzades de manera més sostenible. En els darrers anys el món agrari català ha viscut un procés d’intensificació agrícola i d’abandonament de pastures i conreus. Això ha produït una gran pèrdua de biodiveristat, als camps de monocultiu, i també un augment de la massa forestal, que es carcteritza per estar formada per boscos relativament joves i amb una manca gairebé total d’elements de maduresa.

Us presentem una sèrie de recursos que us poden ajudar a reflexionar sobre el valor de la biodiversitat i sobre les accions individuals i col·lectives que podem dur a terme per a preservar-la

  •  Informe “Estat de la natura a Catalunya 2020”: informe elaborat amb la contribució de més de 40 entitats de recerca en l’estudi de la natura i que ens alerta de la pèrdua de biodiversitat que hem patit a Catalunya en la darrera dècada. Trobareu dades sobre la pèrdua de la biodiversitat i l’estat actual de la natura, causes d’aquesta pèrdua i estratègies per a evitar-la.

8918635461?profile=RESIZE_710x

Extret de l”Informe de l’estat de la natura a Catalunya 2020″

  • Activitat “Natura Urbana”: activitat de la Guia Hàbitat per a nens i nenes a partir de 7 anys i que pretén ajudar a apreciar la biodiversitat del nostre entorn urbà més immediat, distingir hàbitats de diferents característiques dins de la ciutat i comprendre els beneficis de les plantes en els hàbitats humans.
  • Activitat “Demanda insostenible”: activitat de la Guia Hàbitat per a nens i nenes a partir de 7 anys i que pretén ajudar a comprendre que els recursos i la capacitat de càrrega de la Terra són limitats, valorar les conseqüències de l’ús insostenible dels recursos i reflexionar8918988055?profile=RESIZE_710x sobre les desigualtats en l’ús dels recursos.
  • Recull de jocs: recull de jocs online per a treballar la biodiveristat de la Fundación Biodiversidad
  • Guia “Ciència ciutadna, Natura Urbana i Educació Ambiental”: guia de ciència ciutdana elaborada per Fundesplai, el CREAF i Ecodes. Conté 15 projectes de ciència ciutadana per a la conservació de la biodiversitat i la transformació ambiental de les societats metropolitanes.
  • Projecte Orenetes: el projecte de ciència ciutadana “Projecte Orenetes” ha actualitzat aquest més el seu portal web agilitzant la presa de dades
  • Dossier “Biodiversidad y Zoonosis”: dossier de la Fundación Biodiversidad i Teachers For Future Spain que ofereix material divulgatiu sobre la relació entre la pèrdua de la biodiversitat i l’aparició d’epidèmies i pandèmies com la COVID-19, i que pretén sobretot ajudar a entendre el què ha passat i formar a l’alumnat per a que siguin ciutadans actius que promoguin un canvi envers la sostenibilitat.
  • Vídeos sobre la biodiversitat de la Fundación Biodiversidad: en aquesta pàgina trobareu mini-vídeos que ens explican per què important la biodiversitat i com protegir-la amb les nostres accions.
  • Dossier tècnic “Biodiversitat cultivada”: els dos objectius d’aquest dossier, que conté entrevistes i articles, són donar a conèixer la importància de les varietats locals locals catalanes i donar visibilitat a totes les entitats i associacions que estan treballant per conservar aquesta biodiversitat cultivada a Catalunya.

També us informem que al juliol durem a terme un cicle de jornades formatives sobre Biodiversitat. Parlarem de Biodiversitat, Ciència Ciutadana, Model agroalimentari i biodiversitat, i Consum de roba i biodiversitat, tot donat exemples pràctics per a treballar a l’escola.

Us enviarem tota la informació per correu!