8591551895?profile=RESIZE_710x Il·lustració de Gabe Wong per a la campanya del Dia Mundial de la Vida Silvestre de 2021

El proper 3 de març és el Dia Mundial de la Natura o Dia Mundial de la Vida Silvestre. Es tracta d’una jornada promoguda per la ONU i que recorda el dia de l’aprovació, el 1973, de la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES, en les seves sigles en anglès), que té com objectiu la protecció de les espècies enfront del comerç internacional. El mercat il·legal d’animals salvatges ocupa a escala global el tercer lloc a l’escala de crim organitzat segons el volum de negoci, després del de les drogues i les armes. És molt important entendre la diferència entre els animals domèstics i les espècies silvestres.

Els animals domèstics han passat per un procés de domesticació i s’han adaptat durant milenis a l’adopció dels costums humans, habituant-se a la companyia de les persones i a la vida en captivitat. Aquest pas d’animal silvestre a animal domèstic (del llatí domos, que vol dir casa), s’ha dut a terme durant milers d’anys i ha comportat modificacions genètiques i de comportament, donant lloc a espècies que no existeixen com a formes silvestres. Es tracta d’espècies mantingudes pels éssers humans per a la seva explotació, i el seu cicle vital es desenvolupa per complet en captivitat. Per tant, són animals que en la majoria dels casos no poden sobreviure en llibertat. De fet són molt poques les espècies que han arribat a ser domèstiques en la història de l’èsser humà. Es creu que la primera van ser els gossos, que provenen de llops que es van associar amb l’ésser humà al Paleolític (20.000 -30.000 anys enrere). Els altres animals domesicats ho van ser majoritàriament durant el Neolític, amb l’aparició de l’agricultura (fa entre 6.000 i 8.000 anys), i l’origen de la domesticació dels gats es situa a Egipte fa uns 3.500 anys.

Les espècies silvestres, en canvi, no han estat domesticades, i per tant no estan adaptades a viure en captivitat ni  han generat un lligam de dependència i unió amb les persones. Per tant, forçar-les a viure amb nosaltres i fóra del seu hàbitat natural els genera, majoritàriament, patiment i manca de benestar. La tinença d’animals exòtics o salvatges a nivell domèstic, només respon a capricis individuals i de moda. La compra-venda d’animals exòtics està prohibida, i no només genera un perjudici en els animals que es capturen, sinó que produeix un perill ecològic a escala global. D’una banda, en diverses ocasions la deslocalització d’aquestes espècies ha produït la propagació de patògens que han generat epidèmies o fins i tot l’actual pandèmia de coronavirus. El 60% de les epidèmies emergents s’originen en espècies animals i dues terceres parts d’aquestes en la fauna salvatge. De l’altra, algunes d’aquestes espècies exòtiques són alliberdaes al medi i es poden convertir en espècies invasores que causin greus alteracions en els ecosistemes, les altres especies i les activitats humanes. Les espècies invasores són una de les principals causes de a pèrdua de la biodiversitat.

 

Aquí teniu un recull de recursos i propostes per treballar amb els vostres alumnes i celebrar el dia de la vida silvestre:

8591623257?profile=RESIZE_710xInformació sobre les espècies exòtiques invasores a Catalunya: pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat amb informació sobre les espècies invasores. A Catalunya tenim citades 1.235 espècies exòtiques, un 14% de les quals (177) tenen un comportament invasor que provoca impactes considerables en els ecosistemes naturals i l’activitat humana.

Activitats per a fer classe:

  • Memori d’espècies exòtiques: joc digital per ajudar a conèixer les espècies exòtiques invasores que estan alterant els nostres ecosistemes aquàtics i transmetre alguns continguts i conceptes clau sobre els problemes que causen aquestes espècies.
  • Activitat per a la ESO sobre espècies invasores: a partir de la lectura d’un article de premsa adaptat es constitueixen els grups cooperatius, se’ls assigna l’estudi d’una espècie invasora i es reparteixen les tasques a realitzar entre els membres de cada grup.
  • Llegim, debatem i escrivim un assaig sobre biodiversitat i espècies invasores: activitat per a ESO per a treballar la biodiversitat i les espècies invasores, seguint els següents eixos temàtics: les espècies invasores com a amenaça a la biodiversitat, la biodiversitat com a garantia d’equilibri dels ecosistemes i l’equilibri dels ecosistemes com a garantia per a la vida humana. L’activitat s’inspira en la mecànica WordGeneration. En primer lloc, llegeixen diversos texts procedents de contexts diversos i n’extreuen el vocabulari clau (Lectura). En segon lloc, duen a terme un debat sobre un Dilema en el que instrumentalitzen el vocabulari i senten idees i arguments (Oralitat i Conversa). En tercer lloc, escriuen un assaig individual sobre el dilema, posicionant-se personalment (Escriptura).
  • La tortuga mascota: activitat per a l’ESO sobre la tortuga mascota o d’irelles vermelles. La tortuga d’orelles vermelles, (Trachemys scripta elegans) és un rèptil introduït com a mascota a Europa i bona part de l’Àsia, a finals del segle XX. A banda de les característiques bàsiques de l’origen, l’evolució, la morfologia i la fisiologia dels rèptils, l’estudi de la tortuga d’orelles vermelles ens permet avaluar l’impacte que la introducció d’aquesta espècie ha tingut sobre les tortugues semiaquàtique autòctones i el medi natural en el que viuen.

 

8591720682?profile=RESIZE_710xEl tema del Dia Mundial de la Vida Silvestre 2021, “Els boscos i els mitjans de subsistència: sustentar a les persones i preservar el planeta” tracta de donar llum sobre els vincles entre l’estat dels boscos i terrenys boscosos del nostre planeta i la preservació dels milions de mitjans de subsistència que depenen directament d’ells, prestant particular atenció als coneixements tradicionals de les comunitats que han gestionat els ecosistemes forestals i la seva vida silvestre durant segles.

 

 

Aquí teniu alguns recursos per a treballar la importància dels boscos:

  • El bosc, un amic desconegutactivitat per a primària. Partim de les idees prèvies que té l’alumnat de primària sobre el bosc, fent un dibuix d’alguna cosa que puguem trobar al bosc, això ens ajuda a reflexionar sobre la diversitat d’elements biòtics i abiòtics que conformen un bosc mediterrani com els nostres, així com la interacció i dependència que hi ha entre ells. Cal arribar també a descobrir la importància mediambiental i econòmica del bosc. La interacció que hi provoca la humanitat, i els valors i la responsabilitats que hauríem de poder conèixer i afrontar per preservar els boscos.
  • Les selves, les hamburgueses i tu. El flux d’energia en els ecosistemes: activitat per a Batxillerat que proposa utilitzar (al mateix temps que s’aprenen o bé a posteriori, com a aplicació) els conceptes de biomassa, producció i eficiència ecològica i el model de transferència de matèria i d’energia en els ecosistemes per tal d’analitzar i d’albirar solucions a un problema real: El de l’ impacte ecològic que té l’ excessiu consum de carn de països com el nostre del “món occidental”.
  • Guia Fes-te amic dels boscos: L’Ajuntament de Barcelona i Greenpeace han treballat conjuntament een aquesta guia que pretén promoure un canvi de hàbits i de consum dels ciutadans per avançar en la cura dels boscos. Hi trobareu informació, consells i recomanacions per exercir el nostre poder d’elecció i de compra a favor dels boscos.

I si sou un centre de secundària i en el futur us interessaria fer un projecte Aprenentatge i Servei relacionat amb els boscos, podeu visitar el web del Projecte boscos de muntanya, on els vostres alumnes podran descobrir l’ecosistema forestal, treballar al bosc i col·laborar activament en la seva conservació i millora.