Poc després de la celebració de la COP-26, Conferència internacional pel clima de la que podeu llegir més en la nostra anterior publicació, us oferim aquest recull de recursos per a treballar el canvi climàtic a l’escola.

Vídeos

Presentacions

Activitats a l’aula:

 • Recull de recursos i guies de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=23075
 • Laboratori per entendre el Canvi Climàtic. Aquest recurs per fer més compressible el canvi climàtic i els seus efectes a Catalunya s’organitza de forma que permeti contestar a diferents preguntes. A cada capítol hi ha vídeos, jocs / simuladors i articles relacionats amb cada qüestió
 • Kioto Educa ( a partir de 3 anys). Guia didàctica del programa Kioto Educa de la Junta de Andalucía amb activitats i sensibilització sobre el canvi climàtic i propostes d’acció per la transició energètica. Inclou fitxes de càlcul de la petjada ecològica i elaboració pas a pas d’un pla de reducció d’emissions a les escoles i instituts.
 • El nostre planeta, els nostres drets (a partir de 3 anys). Guia UNICEF sobre educació, drets de la infància i canvi climàtic. Està enfocada a totes les edats: Educació Infantil, Primària i Secundària. Amb una fonamentació teòrica clara i concisa, recursos propis i idees clau a desenvolupar a l’aula. Aborda el canvi climàtic com a part d’un projecte d’educació pels Drets dels Infants
 • ClimateKids: Pàgina web de la NASA, en anglès, creada per compartir continguts sobre canvi climàtic dirigits a infants. Es poden trobar respostes a grans preguntes ambientals, càpsules informatives o recursos per treballar temàtiques com el clima, l’aigua, l’energia, les plantes i els animals o l’atmosfera.

9867439654?profile=RESIZE_584x

 • Explorant el canvi climàtic Recurs multimèdia adreçat a estudiants d’ESO i batxillerat que funciona com una unitat didàctica de recerca on l’alumne aprèn buscant. Està estructurat en sis unitats didàctiques independents que es poden treballar per separat. En castellà.
 • Programa d’educació en canvi climàtic. Programa teoricopràctic adreçat a secundària i batxillerat elaborat pel Centre Mario Molina per a Estudis Estratègics sobre Energia i Medi Ambient de Mèxic. Busca una participació més gran de l’alumnat combinant activitats experimentals i de reflexió. Consta del “Llibre de l’estudiant” i del “Manual del docent”. En castellà.
 • El canvi climàtic: termes clau: El Centre de Terminologia TERMCAT, en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, publica la infografia amb els termes més rellevants sobre el canvi climàtic. Al web trobareu també una presentació sobre els efectes del canvi climàtic i quins són els principals factors causants.
 • Atles Interactiu del  Panell d’Experts de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. És un recurs per conèixer la situació actual i possibles escenaris futur (adient per segon cicle d’ESO i Batxillerat)
 • Guia didàctica Emergència climàtica (Entrepobles-EduAlter). Proposta didàctica per a l’alumnat de segon cicle de l’ESO i de Batxillerat.  Conté 8 propostes pedagògiques interdisciplinars, que comencen amb una activitat introductòria i acaben amb una proposta de culminació de procés. Les activitats tenen un enfocament didàctic multidimensional i integren enfocaments cognitius, emocionals, també dialògics, de discussió i d’escenifcació.
 • Recursos per entendre la crisi climàtica a Catalunya: article senzilll i molt entenedor. Al final de la pàgina hi trobareu un mapa interactiu on podreu veure  com quedaria el territori si puja el nivell del mar des d’1 a 7 metres
 • L’aigua i el canvi climàtic a la Mediterrània Proposta educativa dirigida a Batxillerat per tractar el Canvi Climàtic, la temàtica de l’aigua i especialment, de com afecta la regió Mediterrània. Consta de 6 capítols, i d’una proposta d’activitat per cadascun d’ells, recollits al final.
 • La Terra canvia el clima: Com podem contribuir cadascú de nosaltres a frenar aquest canvi?Llibret informatiu que ens permet entendre d’una manera entenedora què és el canvi climàtic, quines són les causes i què hem de deixar de fer o començar a fer des d’ara per adaptar-nos-hi i prevenir-ne els efectes. Una bona per promoure la reflexió personal d’infants de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO, així com per plantejar la implicació de la comunitat educativa.
 • Recull de recursos sobre canvi climàtic del col·lectiu teachers For Future:  hi trobareu  recursos i informació per comprendre el canvi climàtic (adreçats tant a l’alumnat com al porfessorat) i multitud de propostes didàctiques, gràfics interactius i vídeos per a diferents etapes i nivells.

Altres recursos