El 22 de març es celebra el dia mundial de l’aigua. Aquest 2021 el lema de la diada és Què significa l’aigua per tu? És un dia per a reflexionar sobre el seu veritable valor i pensar com protegir aquest recurs essencial per la vida. Quina importància té l’aigua per a la vostra llar i la vostra vida familiar, el vostre mitjà de vida, les vostres pràctiques culturals, el vostre benestar i el vostre entorn local?

La campanya del WorldWaterDay #water2me us anima a que expliqueu les vostres històries, pensaments i sentiments sobre l’aigua a les xarxes socials. En gravar i compartir totes les formes en què l’aigua beneficia les nostres vides, podem valorar l’aigua adequadament i protegir-la eficaçment per a tothom.

Fent servir les etiquetes #diamundialaigua, #water2me, #worldwaterday, #acaworldwaterday2021, les vostres converses formaran part d’un informe sobre el que l’aigua significa per a la gent de tot el món. Podeu utilitzar els materials de comunicació de la campanya.

El dia de l’aigua, les Nacions Unides presentaran a més el seu Informe sobre el desenvolupament de l’aigua.

També s’anima a tothom a realitzar durant aquest dies activitats per a reflexionar sobre la importància de l’aigua i la seva gestió sostenible. Per això us presentem un seguit de recuros i una selecció d’activitats de l’ARC, agrupades per nivells, que podeu fer servir al vostre centre educatiu:

Recursos:

Activitats per a Educació Infantil:

Activitats per a Primària:

De 7 a 12 anys

 • Tal com raja: activitat d’1 hora de la Guia Hàbitat que pretén ajudar a entendre la importància de l’aigua per als éssers humans, comprendre que de tota l’aigua del planeta només en disposem d’una petita part i és doncs un recurs limitat, considerar la gravetat de la pèrdua de qualitat de l’aigua i adonar-se de les importants conseqüències dels abocaments que hi fem.

Cicle inicial 

 • Què passaria si ens quedem sense aigua dolça?: projecte interdisciplinar d’investigació científica dut a terme per alumnes de 2n de Primària.
 • Aigua cercada, riquesa trobada: sempre es diu als nens que han de beure molta aigua mentre fan exercici, però no saben per què. No veuen la importància de l’aigua potable i no saben veure la dificultat que representa per a algunes comunitats aconseguir-la. Per aquest motiu, aquesta proposta didàctica pretén fer pensar als alumnes, que entenguin la dificultat de trobar aigua en certs llocs del planeta i quanta importància té per a qualsevol ésser viu.

Cicle mitjà

 • L’aigua, un recurs escàssom conscients de la quantitat d’aigua que es malgasta a l’escola? L’aigua és un recurs escàs i no sempre en som del tot conscients. Els infants s’hauran de plantejar preguntes, formular-se hipòtesis i analitzar els resultats obtinguts per tal de trobar una resposta. Finalment, hauran de ser capaços de fer una proposta d’actuació orientada a l’ús responsable de l’aigua a l’escola.
 • Com es contamina el riu Segre?: ens preguntem què és el que més contamina el riu Segre. Recollim informació a casa a partir d’unes graelles on hem escrit el que pensem i veiem que embruta l’aigua que se’n va per la pica. Amb aquestes dades dissenyem diferents experiments que portem a terme amb una depuradora casolana. Després de saber quins són els productes més contaminanats acabem fent recomanacions.
 • Podem utilitzar el riu com vulguem?: aquest projecte s’inicia amb el coneixement de diferents aspectes de l’aigua (usos, propietats i estats) fins acostar-nos al nostre riu. A partir d’una sortida estudiem l’estat del seu ecosistema i acabem fent propostes de millora.

Cicle Superior

 • L’aigua que es perds’utilitza una informació extreta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que images?q=tbn:ANd9GcQ7oDDT4C8-AIZ-hd62fSTAnr3vgKYwstnkOg&usqp=CAUfa referència a l’eficiència en l’ús de l’aigua a la llar. Es descriu una situació quotidiana: una aixeta que degota. A partir de l’experimentació podran mesurar la quantitat d’aigua que es perd en un temps determinat si cada 10 segons cau una gota. Hauran de buscar equivalències per a expressar aquesta quantitat de gotes en unitats de capacitat i poder comparar amb les dades que ofereix l’ACA. Proposarem la redacció col·lectiva d’un petit informe sobre el tema que podrem adreçar a l’ACA, la web del centre…

 

Activitats per a ESO:

 • L’aigua, un recurs vitall’aigua un recurs vital és una activitat d’aplicació del cicle de l’aigua. En aquesta activitat es va més enllà del propi cicle i s’intenta que l’alumnat reflexioni sobre els consums i la quantitat d’aigua existents en el territori. D’aquesta forma l’alumnat ha de prendre consciencia que l’aigua és un recurs escàs i que se’n ha de fer un bon ús per tal de no arribar a situacions crítiques.
 • Com és que un pou o un llac pot assecar-se o reomplir-se? Simulació a la classe amb la construcció d’una maqueta en una garrafaActivitat pràctica en la que els alumnes poden simular diferents situacions que es donen a la natura, relacionades amb el cicle de l’aigua, com són: inundacions o esgotament natural d’un pou. Permet observar com diverses condicions o accions afecten/modifiquen la maqueta en la que es representa el cicle de l’aigua. El disseny senzill de l’activitat permet experimentar diverses situacions que els alumnes poden plantejar.
 • El cicle urbà de l’aigua: Pàgina web interactiva i multimèdia que, a través d’imatges i quadres de text, explica totes les fases que intervenen en l’abastiment d’aigua en els espais urbans. Amb aquesta activitat s’introdueix l’alumnat en el treball de continguts relacionats amb els recursos naturals. El material segueix l’estructura d’una unitat didàctica, presentant informació multimèdia i intercalant activitats interactives (activitats de construcció, qüestions de múltiple elecció, activitat d’arrossegament de conceptes…)
 • Depurar l’aigua: es tracta d’una activitat d’aplicació on l’alumnat valora la importància de la depuració i la potabilització de l’aigua. La vida humana a la Terra ha provocat que modifiquéssim el cicle de l’aigua, afegint un pas més en aquest, la depuració i potabilització.
 • El cicle de l’aigua, una idea elaborada amb la intervenció de molts savis: es tracta d’una activitat d’avaluació inicial i d’introducció de nous continguts. L’activitat introdueix la idea del cicle de l’aigua, un model que ens ajuda a explicar moltes de les situacions o problemes relacionats amb l’aigua. Aquest tema està molt relacionat amb la presa de consciència dels límits dels recursos i per tant es troba estretament lligat a l’educació ambiental i social si es fa referència a la seva distribució i accessibilitat.
 • Guardians i guardianes de l’aigua: Conjunt de propostes didàctiques que tenen com a objectiu convertir-nos en persones protectores de l’aigua. Utilitzant el cicle de la mateixa com a fil conductor, es pretén donar a conèixer les conseqüències que l’escassetat d’aigua té en la vida de moltes persones, a la vegada que es sensibilitza sobre la importància d’adquirir hàbits d’us racional i responsable de l’aigua, que evitin el seu malbaratament i contaminació.
 • Recull de continguts per a treballar l’aigua a l’ESO