AVANCEM CAP A LA SOSTENIBILITAT! Una manera de prevenir la generació de residus és consumir només allòr que realment necessitem i  allargar la vida útil dels objectes. Un mercat d’intercanvi de segona mà és una oportunitat per donar-li una nova vida a la roba que ja no utilitzem i que aniria a parar al contenidor

Amb aquesta acció contribuïm a reduir la petjada ecològica que genera la necessitat de vestir-nos, ja que s’eviten els impactes ambientals que comporta la fabricació i la  distribució de roba nova, com l’ús de matèries primeres, el consum d’aigua i energia, la contaminació de l’aigua amb tints i altres productes químics, i les emissions de gasos a l’atmosfera. Cal tenir en compte també que la gestió dels residus tèxtils també comporta impactes ambientals negatius, tant si es reciclen com si es rebutgen.

Aquesta acció col·lectiva és, també, una manera d’enfortir la cohesió entre la comunitat educativa i treballar plegats per un objectiu comú en una jornada lúdica i compartida, que es pot celebrar en qualsevol època de l’any i arrelar en la vida del centre curs rera curs.

NOTA: Felicitem a la comunitat de l’Institut de Seròs pels bons resultats del mercat d’intercanvi de roba que van dur a terme el passat 25 de novembre, en el marc de la Setmana de la Prevenció de Residus, en el que de 200 peces de roba, 130 han circulat cap a unes noves mans, i també els agraïm que ens hagi cedit les fotografies que il·lustren aquesta entrada.

 Com organitzar un mercat d’intercanvi de roba?

1. PREPARACIÓ I ORGANITZACIÓ PRÈVIA. Aquests són els punts que heu de tenir en compte:

 • Qui hi pot participar? alumnat, famílies, professorat, veïnat…
 • On farem el mercat? al pati, al hall del centre, al gimnàs, al carrer davant el centre, a la plaça.
 • Material necessari: on i quan es farà la recepció de la roba, qui ho farà, com s’exposarà,  si necessitareu taules, penjadors, etc. També heu de concretar qui farà el seguiment de la roba que entra i la que surt, qui farà fotografies, qui atendrà les persones que vinguin de fora el centre… i  penseu com aconseguir que sigui mercat de residu zero evitant generar plàstics i  altres residus d’embolcalls. 
 • Penseu la data i l’horari en què fareu el mercat i feu-ne difusió amb prou antelació perquè tothom tingui  temps de revisar el seu armari i portar les peces de roba uns dies abans si decidiu que sigui així. Assegureu-vos que la informació arriba a tothom a qui voleu convidar a sumar-se a la vostra proposta! Feu cartells informatius i amb missatges de sensibilització, us poden servir tant per fer la difusió com pel mateix dia del mercat.
 • Normes del mercat d’intercanvi: heu d’acordar quin serà el funcionament, si només es pot agafar un nombre determinat de peces, si es pot agafar una peça de roba encara que ningú es quedi una peça que hàgiu portat, què es farà amb la roba que ningú vulgui reutilitzar, si es retornarà a la seva propietària, si es donarà a alguna associació, si es dipositarà en un contenidor de recollida selectiva específic per a tèxtils…

2. EL DIA DEL MERCAT

 • Col·loqueu els cartells informatius ben visibles i organitzeu les tasques i assigneu responsables per a cada tasca: rebre i classificar més roba, informar, fer seguiment dels intercanvis, qui farà fotografies o entrevistes als participants…
 • Tingueu preparat l’espai i col·loqueu les peces de roba classificades per tipologia (jerseis, pantalons, faldilles, samarretes…)
 • Prepareu una taula a l’entrada per rebre i classificar la roba que es pugui portar el mateix dia.
 • Disposeu una o diverses taules aprop de la sortida on fer el seguiment dels intercanvis que s’hagin produit. En cada taula cal que hi hagi un full de paper amb l’inventari de peces que han entrat al mercat i on s’apuntarà les peces que han canviat de mans.

3. DESPRÉS DEL MERCAT

 •  Retorneu les peces de roba que no han tingut sortida a les seves propietàries, dipositeu-les en un contenidor de recollida de roba o doneu-les a alguna associació com RobaAmiga, Càrites o altres, segons el que hàgiu decidit.
 • Compartiu amb la comunitat educativa i altres persones que hagin intervingut o participat al mercar les dades de la jornada: número de peces que es van aportar, número de peces que van trobar un altre propietari i número de participants i agraint la participació. Podeu fer una  notícia o un pòster amb les dades i fotografies per posar en valor la petjada positiva d’aquesta acció i penjar la notícia al web del vostre centre.

#escolaverda       #ewwr2022         #catalunyacircular       #modacircular