COM ORGANITZAR EL COMPOSTATGE DELS RESIDUS ORGÀNICS A L’ESCOLA

Compostar els residus orgànics és una acció amb la que  les escoles verdes podem contribuir a millorar la gestió dels residus. Amb el compostatge, el residu orgànic es transforma en un adob ric en matèria orgànica i microorganismes amb el qual podem nodrir el sòl de l’hort i dels espais verds del centre i mantenir viva la seva fertilitat. 

Us proposem una formació teòrico pràctica perquè pugueu organitzar la recollida selectiva dels residus orgànics dels centres escolars amb l’objectiu que implementeu el seu compostatge el curs vinent.

La formació està certificada pel Departament d’Educació i es durà a terma en dues fases, amb els següents continguts:

1- Com organitzar la selectiva dels residus orgànics. Maig-juny 2023: Activitat 600414506. 

Formació en línia: 2 sessions + aplicació al centre educatiu

La inscripció a l’aplicatiu Xtec està tancada, SI US VOLEU AFEGIR A LA FORMACIÓ US PODEU CONNECTAR CLICANT AQUÍ:

ENLLAÇ SESSIÓ 1 Formació 6004140506

 Sessió 1: Dilluns 29 de maig de 2023, de 17.30-19:30h.

Sessió 2: Dilluns 12 de juny de 2023, de 17.30-19:30h.

Continguts:

-Perspectiva Escoles Verdes: per què compostar els residus orgànics als centres educatius?

-Com quantificar el residu orgànic que es genera al centre

-Com organitzar la recollida de la matèria orgànica i fer-ne el seguiment

-Aspectes pràctics: dimensions i ubicació del compostador, eines i materials.

2- Com iniciar el compostatge i fer-ne el seguiment. Curs 2023-24

Formació semipresencial: 2 sessions + aplicació al centre educatiu

La inscripció a l’activitat formativa s’habilitarà a l’octubre

Sessió 1: Octubre-novembre 2023 (data i format per determinar)

Sessió 2: Març 2024 (data i format per determinar).

Continguts:

-Inici de la recollida i del compostatge

-Maneig del compostador, cura i seguiment del procés de compostatge

-Problemes freqüents i solucions

-Materials i activitats didàctiques i encaix curricular.