TROBADES DE COMITÈS AMBIENTALS

TROBADES D’INTERCANVI ENTRE LES ECODELEGADES I ELS DELEGATS VERDS DE LES EV DE SECUNDÀRIA 

CURS 2021-22

CURS 2020-21