Altres espais de trobada

Altres espais de trobada, intercanvi i formació en els que participem

II TROBADA D'EV D'EDUCACIÓ ESPECIAL(FEBRER 2021)

tROBADA D'eV - ESCOLES BRESSOL (Juny 2021)

TINGUEM CURA DEL PLANETA-CONFINT TEMÀTICA (ABRIL 2021)

CONGRÉS NACIONAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 2020-21

I TROBADA CATALANA D'EV AMB CICLES FORMATIUS (MAIG 2021)