El programa Escoles Verdes ofereix una formació específica en educació per a la sostenibilitat a través del Departament d’Educació per als equips dels centres educatius que volen formar part de la xarxa d’EV. Aquesta formació es desenvolupa durant dos cursos escolars i culmina amb el Distintiu d’Escola Verda.

Més informació sobre la formació Iniciació a l’educació per la sostenibilitat

 

 

CURS 2022-23 INICIACIÓ A L’EDUCACIÓ PER  LA SOSTENIBILITAT

Curs de 1r any. Centres en formació: